Тънка широка лента за почистване на газ

  • Тънка широка лента за почистване на газ

    Тънка широка лента за почистване на газ

    Fe-Cr-Al тънка широка лента, произведена от нашата компания, от гледна точка на избора на топене на сплав, е направена от висококачествени суровини като ферит, ферохром, алуминиев слитък, тя се топи чрез двойно електро-шлаково топене. В дизайна на химическия състав, чрез увеличаване на елемента Тулий, устойчивостта на окисление и продължителността на живота на сплавта се подобрява значително.