Тънка широка лента за стъклени котлони

  • Тънка широка лента за стъклени котлони

    Тънка широка лента за стъклени котлони

    В наши дни индукционните готварски печки и традиционните готварски печки с леки вълни са се превърнали в основни електрически печки в кухните.Индукционните готварски печки не могат да работят непрекъснато при условие на малък огън, с който се излъчва вредната за хората електромагнитна вълна. Поради ниското количество топлина, прилагано от традиционните готварски печки със светлинна вълна, температурата им се повишава твърде бавно, за да се пържат бързо и губят твърде много енергия.За да компенсира дефицита на готварска печка, нов продукт за готварска печка за усъвършенствани стъклени котлони е разработен у нас и в чужбина.